fỐ siNh viÊn

Hãy đưa những cảm xúc của bạn vào đây để tâm hồn của bạn được trống trãi nhiều hơn , được nhẹ người hơn ... và biết đâu được bạn sẽ nhận lại được nhữn gì bạn muốn , và tâm hồn trĩu nặng tâm tư sẽ được thổi bay đi thay vào là những điều lạ kỳ mà bạn không hề biết được !!! 

Chiêu mỘ vàO fAn tÁm

Mjh la nguoi miền tây nha....chính xác là o an giang , và bây giờ đang hox trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng , a em nào Cao Thắng Chia sẽ chút kinh ngiem nhé !!!